Death statistics

En ultimat guide till hur du kan ta död på ditt företag kräver sin research. Så vi kontaktade Bolags- och Tillväxtverket, som administrerar dödsboken över svenska, framlidna bolag. Typiskt nog hade de glömt att anteckna dödsorsakerna.

Amerikanerna har varit lite flitigare. Som i den här undersökningen till exempel…

Don't kill your company

Källa: CB Insights

Vadå säljrelaterat?

Det enda sättet att ta reda på om det finns något marknadsbehov för en vara eller tjänst är att prata med möjliga köpare. Att sälja innebär att hela tiden testa sitt erbjudande och anpassa sin affärsmodell efter den respons man får.

Faktum är att övriga dödsorsaker främst utgör livsfarliga följdsjukdomar, orsakade av brist på marknadskontakt. Så ja, att låta sälj och marknadsföring – företagets kanal ut mot verkligheten och kunderna - komma i sista hand är en av de vanligaste orsakerna till att startups går i graven.

Går du inte igång på siffror? Vi ger dig “based on a true story”!